About KST

Executives and Committees

2021 ~ 2022

KST Executive

KST Executive
Advisory Soo Tae Kim, Myung Jae Kim, Kiil Park, Jin Young Kwak, Byung Kee Bang, Shin Kon Kim, Sang Joon Kim, Chong Myung Kang, Kwon Mook Chae, Hyun Chul Kim, Bo Yang Suh, Sung-Gyu Lee, Duck Jong Han, Dong Goo Kim, Won Hyun Cho, Sang Young Chung, Insung Moon, Yu Seun Kim, Curie Ahn, Suk-koo Lee
President Oh Jung Kwon
President-Elect Jae-Won Joh
Vice-President Chang-kwon Oh, Yeong Hoon Kim
Chair of Board Myoung Soo Kim
Committee Chair Dong-sik Kim, Beom Seok Kim, Sang Il Kim, Jae-joong Kim, Sangil Min, Jae Berm Park, Gi-Won Song, Eui-Cheol Shin, Hyung Joon Ahn, Jaeseok Yang, Eun-jee Oh, Ik Jin Yun, Kwang-woong Lee, Nam-joon Yi, Sangho Lee, Jin Gu Lee, Hae-Young Lee, Beom Jin Lim, Byung Ha Chung, Dong Jin Joo, Gyu-seong Choi, Soo Jin Na Choi, Kyu Ha Huh, Shin Hwang
Board Members Eun-suk Kang, Hee Gyung Kang, Ki-hun Kim, Dong-sik Kim, Myung-gyu Kim, Beom Seok Kim, Bong Wan Kim, Sang Il Kim, Young Hoon Kim, Jae Young Kim, Jae-joong Kim, Jong Man Kim, Chan-duck Kim, Yang Won Nah, JeHo Ryu, Sangil Min, Sun Cheol Park, Jae Berm Park, Jung Hwan Park, Gi-Won Song, Eui-Cheol Shin, Hyung Joon Ahn, Jaeseok Yang, Eun-jee Oh, Young Kyoung You, Ik Jin Yun, Kwang-woong Lee, Nam-joon Yi, Sangho Lee, Sik Lee, Jong Soo Lee, Lee Jin Gu, Hae-Young Lee, Beom Jin Lim, Byung Ha Chung, Junho Chung, Cheol Woong Jung, Dong Jin Joo, Gyu-seong Choi, Gi Hong Choi, Dong Lak Choi, Dong Ho Choi, Soo Jin Na Choi, In Seok Choi, Seungyeup Han, Kyu Ha Huh, Geun Hong, Shin Hwang, Jeongkye Hwang, Hongpil Hwang
Secretary Manki Ju
Vice-Secretary Juhan Lee
Auditor Sung Shin, Hye Ryoun Jang

Committee Members

Committee Members
Scientific program
and research
Kwang-woong Lee(Committee Chair), Hae Won Lee(Secretary), Gi-Won Song(Liver), Seok-Hwan Kim, Min-Ho Shin, Kwangho Yang, Jinsoo Rhu, Young In Yoon, Ho Joong Choi, Dai Hoon Han, Jaryung Han, Suk Kyun Hong, Jaeseok Yang(Kidney&Pancreas), Myung-gyu Kim, Yong Chul Kim, Sung Shin, Kyo Won Lee, Byung Ha Chung, Jang Hee Cho, Hae-Young Lee(Heart), In-Cheol Kim, Jaewon Oh, Soo Yong Lee, Sung Ho Jung, Ho Young Hwang, Jin Gu Lee(Lung), Dong Kyu Oh, Sun Mi Choi, Eui-Cheol Shin(Basic), Beom Jin Lim(Clinical), Borae G Park, Younhee Park
Planning Beom Seok Kim(Committee Chair), Juhan Lee(Secretary), Myung-gyu Kim, Jong Man Kim, Nam-joon Yi, Sung Ho Jung, Manki Ju
Finance Sangil Min(Committee Chair), Hyejin Mo(Secretary), Hyunmin Ko, Hyosang Kim, Ahram Han
Publication Ik Jin Yun(Committee Chair), Eun-jee Oh(Vice-Chair), Jung Hwan Park(Secretary), Hee Gyung Kang, Seoung Hoon Kim, Young Tae Kim, Jae Young Kim, Jong Man Kim, Ji Il Kim, Sangil Min, Eui-Cheol Shin, Chul-woo Yang, Sik Lee, Jong Soo Lee, Jong Cheol Jeong, Hyeon Joo Jeong, Hyun Keun Chee, Geun Hong
Education Jae Berm Park(Committee Chair), Kyo Won Lee(Secretary), Hyosang Kim, Tae-seok Kim, sun young Son, Sung Shin, Jae Geun Lee, Hajeong Lee, Gyu-seong Choi, Young Rok Choi, Seokjin Haam, Hongpil Hwang
Donor action Dong-sik Kim(Committee Chair), Hye-Sung Jo(Secretary), Young Hoon Kim, Sangil Min, Jinsoo Rhu, Jae Seung Jung, Jae Hyun Han, Seokjin Haam
Insurance 1
(Kidney/Pancreas)
Kyu Ha Huh(Committee Chair), Seung Hwan Song(Secretary), Hyunwook Kwon, Myung-gyu Kim, Borae G Park, Kyo Won Lee, Hajeong Lee, Jang Hee Cho
Insurance 2
(Liver/Small intestine/Others)
Shin Hwang(Committee Chair), Dong Hwan Jung(Secretary), Dong-sik Kim, Bong Wan Kim, Jeong-Ik Park, Nam Kyu Choi
Domestic Gyu-seong Choi(Committee Chair), Chan Woo Cho(Secretary), Kyeong Sik Kim, Hyo-Sin Kim, Seunghwan Lee
International Sangho Lee(Committee Chair), Hyeon Seok Hwang(Secretary), Sung Shin, Byung Ha Chung, Cheol Woong Jung
Information Dong Jin Joo(Committee Chair), Jung Jun Lee(Vice-Chair), Kwangho Yang(Secretary), Jae Do Yang, Jinsoo Rhu, Ho Joong Choi, Suk Kyun Hong
Ethics Soo Jin Na Choi(Committee Chair), Hongsung Jung(Secretary), Hyo-Sin Kim, Sun Cheol Park, Shin Byung Chul, LEE JAE GEUN, Hongpil Hwang
Research Ethics Soo Jin Na Choi(Committee Chair), Hyo-Sin Kim(Secretary), Jae Berm Park, Byung Chul Shin, Jaeseok Yang, Eun-jee Oh, Nam-joon Yi
Medicolegal Byung Ha Chung(Committee Chair), Hyung Duk Kim(Secretary), Woo Yeong Park, Jong-Chan Youn, Lee Yu Ho, Lee JungJun, Choi Ho Joong
Pediatric transplantation Nam-joon Yi(Committee Chair), Hee Gyung Kang(Vice-Chair/Kidney&Pancreas), Young Rok Choi(Secretary), Jiman Kang, Mi Kyoung Song, Kyung Chul Yoon, Sanghoon Lee, Yeonhee Lee, Kyong Ihn, Minhyun Cho, Ahram Han

Special Committee Members

Special Committee Members
Council of Organ Transplant
Medical Institutions
Hyung Joon Ahn(Committee Chair), Hyunmin Ko(Secretary), Yeong Hoon Kim, Ki Ryang Na, JeHo Ryu, Sun Cheol Park, Jae Berm Park, Dong Ryeol Lee, Jang Hee Cho, Dong Jin Joo, Soo Jin Na Choi, Jongwon Ha, Geun Hong, Hongpil Hwang
Cardiopulmonary
transplantation
Jae-joong Kim(Committee Chair), Jaewon Oh(Secretary), In-Cheol Kim, Sung Ho Jung, Yang hyun Cho, Sehoon Choi, Dong Kyu Oh, Jin Gu Lee, Kyeongman Jeon, Woo Hyun Cho, Sun Mi Choi
Transplant infection control Sang Il Kim(Committee Chair), Jiman Kang(Secretary), Yoon Jeong Kim, Jong Man Kim, Hyung Joon Ahn, Jaeseok Yang, Sang-Oh Lee, Su Jin Jeong
TopTOP